Building Green, nu også i Aarhus!

Vi glæder os over, at vi endelig kan åbne dørene for vores nye eksklusive udvidelse, nemlig Building Green, Aarhus. Arrangementet afholdes første gang d. 29.-30. marts 2017 på Centralværkstedet i Aarhus C.

Building Green, Aarhus har ligesom afholdelsen i København fokus på bæredygtige løsninger til byggeriet. Der vil naturligvis fortsat indgå et omfattende og aktuelt konferenceprogram, som i Aarhus indeholder keynotes fra ind- og udland samt mange større debatter og cases. Udover programmet på scenerne byder Building Green, Aarhus på “Building Innovation” – det store innovationsområde hvor nye ideer pitches. Netværksmuligheden “Green Connection” følger også med til Aarhus. Hele programmet er offentliggjort, se det længere nede på siden.

Tilmeld dig allerede nu! Det er gratis at deltage på Building Green, Aarhus. Du kan tilmelde dig her.

Hold dig opdateret - tilmeld dig nyhedsbrevet!

Program

09:30
Jacob Bundsgaard: Aarhus er en by i vækst

Aarhus har en ambitiøs målsætning om at være CO2-neutral i 2030 – og det stiller krav til den måde, vi bygger og planlægger byudviklingen. Vores bygninger er nemlig en afgørende brik i løsningen på at udvikle et bæredygtigt bysamfund. Det handler derfor om at bygge smart, bygge tæt og bygge bæredygtigt. Bygningerne skal leve i lang tid og komme til at fungere i fremtidens by. F.eks. er bygningerne helt afgørende, når vi skal sikre energibalancen med øget andel af vedvarende energi og i takt med elektrificeringen af transportsektoren. Med udgangspunkt i den stærke bygningssektor i Aarhus, glæder vi os derfor til at diskutere gode erfaringer og vise de spændende eksempler frem, når Building Green åbner i Aarhus.

Jacob Bundsgaard, Borgmester, Aarhus Kommune

Der er fortsat fokus på at minimere anlægsudgifter, hvilket har negative konsekvenser for drift- og vedligehold samt trivsel i bygningen. Det er den hurtige fortjeneste her og nu på bekostning af de fremtidige ejere og brugere. Der er mange årsager: vanetænkning, anlægslofter m.m. Det kræver indsigt og mod at komme videre. Løsningerne er der, og deltagerne i panelet vil give deres bud på, hvordan de arbejder med bæredygtighed i konkrete eksempler.

Allan Werge, Direktør, AL2Bolig
Gyrithe Saltorp, Direktør, Bygningsstyrelsen
Jørgen Lang, Direktør, Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S

Moderator: Mette Qvist, Direktør, GBC Denmark

Danske Arkitektvirksomheder og Arkitektforeningen har inviteret en række kompetente personer med omfattende viden om byggebranchen i stævne for at diskutere fremtiden for byggesektoren og den danske erhvervsudvikling frem mod 2030.
Debatten vil blandt andet komme ind på hvor og hvordan vi skal prioritere indsatsen for at fremme byggebranchen som en grøn vækstmotor og forløse sektorens eksportpotentiale - Hvad skal branchen gøre, hvad skal kommunale og private bygherrer gøre – og hvad kan staten gøre?

Arrangeret af Danske Arkitektvirksomheder & Arkitektforeningen

Livet mellem husene er ofte noget vi tænker på, når boligerne er bygget, men hvordan kan vi vende processen om, så fokus er mere holistisk på alle elementer i den gode by. Jeg vil give nogle eksempler på, hvordan man også kan arbejde med mental byomdannelse, så man kan vise et steds kvaliteter før byen er udviklet og hvordan man kan integrere de erfaringer, man her gør sig, i den videre byudvikling. 

Rune Kilden, Byudvikler

Bygherreforeningen sætter fokus på energikravene i et kommende BR20, og lægger op til en spændende debat om, hvordan kravene skal opfyldes i byggerier, der samtidigt skal være bæredygtige: Hvor meget skal bygningsintegreret VE fylde i beregningerne? Hvilken betydning får energifaktorerne på sigt for, hvilken energiforsyning, der bliver fremtidssikret. Hvad kan vi opnå gennem de rette tekniske og arkitektoniske løsninger? Hvordan sikres det, at omkostningerne til ’de sidste sparede kWh’ står i rimeligt forhold til den opnåede effekt. Bør der i stedet være indbygget større fleksibilitet i bygningsreglementet i samspil med energiforsyningen, bygningsdriften, indeklimaet og passive tiltag?
Arrangeret og modereret af Bygherreforeningen.

Moderator: Graves Simonsen, Projektchef, Bygherreforeningen
Debatdeltagere annonceres senere.

Byggeriets materialer og installationer betyder noget, men adfærd og hverdagspraksisser betyder mindst lige så meget, når det handler om at skabe et sundt indeklima for især børn. Realdania har gjort sig nogle konkrete erfaringer på området, som vi gerne vil dele og diskutere – her i samarbejde med DTU og adfærdsdesignvirksomheden KL.7, som begge deltager i panelet.

Lene Wiell Nordberg, Projektleder, Realdania
Sebastian Borum Olsen, Adfærdsdesigner, KL.7
Geo Clausen, Professor, DTU

Moderator: Rasmus Rune Nielsen, Partner, ANDEL

Den cirkulære økonomi har som mål, at alle ressourcer recirkuleres til gavn for miljøet, for mennesker og for økonomien, at sikre mindre træk på materialeressourcer, energiressourcer og mindre belastning af affaldssystemet. Gevinsten kan være berigende oplevelser, kreativ æstetik, social bæredygtighed, lokal identitet, nye arbejdspladser og nye virksomheder. "Byggebranchen i Cirkler" er en debat blandt initiativrige kvinder fra byggebranchen - om genbrug, recycling og upcycling af bygningsstrukturer, materialer og installationer.

Suna Cenholdt, Partner, Pluskontoret Arkitekter
Tina Snedker Kristensen, Head of Marketing and Communication, Troldtekt A/S
Lone Feifer, Programdirektør for bæredygtigt byggeri, VELUX Group
Signe Kongebro, Partner & Head of Sustainability, Henning Larsen Architects
Carina Hedevang, Civilingeniør, Energi og Bæredygtighed, Arbejdernes Andels Boligforening

Moderator: Natalie Mossin, Arkitekt & formand, Arkitektforeningen

09.45
Debat faciliteret af InnoBYG & VIA College: Genbrug er genialt - men kan det gå galt?

De seneste år er der kommet mere og mere fokus på at genbruge og genanvende byggematerialer. Det er en god idé både for pengepungen og for miljøet. I stedet for at bruge energi og økonomi på at producere nye byggematerialer er det langt mere fornuftigt at se på hvilken dele af det eksisterende byggeri, der kan indgå som komponent i det nye byggeri. Men som altid skal man passe på med at lægge alle pengene på et sted – og i forhold til genbrug/genanvendelse er der også ting man skal være opmærksom på. Kan det f.eks. altid betale sig miljømæssigt at genbruge? Hvor håndtere vi evt. skadelige stoffer i eksisterende byggematerialer ikke kommer ind i byggeriet igen? Er der overhovedet mulighed for at få leveret nok materialer eller er der risiko for at vi løber tør midt i byggeri.
InnoBYG har sammen med VIA University College arrangeret debatten. Mød folk fra videninstitutionerne og erhvervslivet til en spændende debat om emnet.

Debatdeltagere annonceres senere.

Markedet for materialer, produkter og løsninger til både nybyggeri og renovering, der deklareres som bæredygtige, er stigende, og bygherrerne bliver dagligt udfordret af rådgivere og leverandører, der gerne vil bidrage til et mere bæredygtigt byggeri. Det åbner for en række muligheder, men samtidigt også for en række dilemmaer i bygherrens beslutningsproces. For hvad kan dokumenteres og hvad har mere eksperimenterende karakter? Er der styr på standarder, farlige stoffer og ansvaret for den reelle bæredygtighed? Hvordan agerer bygherrerne i et produktmarked, der har både udenlandske og hjemmemarkedsleverandører?
Arrangeret og modereret af Bygherreforeningen.

Oplæg v/ Bente Sejersen, Projektleder, Aarhus Kommune

Moderator: Graves Simonsen, Projektchef, Bygherreforeningen
Debatdeltagere annonceres senere.

Via innovation og cirkulær økonomi er det muligt at skabe bæredygtigt byggeri, hvor økonomi og miljø er hinandens forudsætninger fremfor modsætninger. Det kræver, at vi ser nye muligheder i de tilstedeværende materialer, og ikke mindst åbner øjnene for at indgå i nye roller i værdikæden. Nedriveren er et eksempel: Hvor de tidligere var de sidste man ringede til i byggeriets levetid, er de nu de første jeg ringer til.

Anders Lendager, Stifter & Partner, Lendager Group

Danske Arkitektvirksomheder har samlet en lang række eksempler, der viser, hvordan bygninger og bymiljøers design skaber værdi for bygherrer, brugere og samfund på forskellige – og ofte overraskende effektfulde måder. Peter Andreas Sattrup præsenterer nogle af de mest interessante cases og diskuterer hvordan viden om arkitekturens værdiskabelse kan skabe bæredygtigt byggeri og ny forretningsmuligheder.

Peter Andreas Sattrup, Arkitekt MAA, PhD, Danske Arkitektvirksomheder

The lecture will show a strategy and hands on tools to design and build integrated sustainable architecture with existing local resources and labour; it shows 21 years of pioneering work by Superuse Studios in which they evolved from building experimental art works to building architecture with wasted resources to be now one of the frontrunners of the blue economy; locally shortcutting resource flows to transform this wasteful society into a sustainable one.

Césare Pereen, Co-founder, Superuse Studios

Det er fra politisk hold vedtaget, at Danmark skal være fri af de fossile brændsler i 2050. Dette mål skal nås af to veje, 1) omstilling til vedvarende energi og 2) øget energieffektivisering. Der er allerede realiseret mange energibesparelser i vores bygninger, men der er fortsat et stort uudnyttet potentiale for energieffektivisering af den eksisterende bygningsmasse. Især i bygninger fra før 1980, som er opført uden energikrav via bygningsreglementet. Udfordringen er at få overført de gode erfaringer, som fra fx ProjectZero i Sønderborg, og få sat gang i marked for energirenovering.

Michael H. Nielsen, Direktør, Dansk Byggeri
Peter Rathje, Adm. direktør, Project Zero
Niels Heidtmann, R&D direktør & Partner, Komproment

13.15
Aarhus City Tower, 29. marts

Aarhus City Tower er et af landets største lavenergibyggerier. Byggeriet er et nyt ikon for Aarhus og markerer byens centrum. De 34.000m2 fordelt på 25 etager indeholder bla. kontor og et hotel med 240 værelser og konferencefaciliteter til 1000 mennesker.
Arkitema Architects er firmaet, der tegnede City Tower. Med på turen er Mette Julie Skibsholm, Arkitekt MAA og Associeret Partner fra Arkitema Architects. Mette Julie vil fortælle om byggeriet og vi vil høre om de udfordringer der er, når et byggeri af den størrelse, skal leve op til fremtidens energikrav.
Fagturen er gratis og arrangeret af Energisafari.dk. Opsamling finder sted ved Energisafari.dk's område.

Tilmelding er nødvendig - kan foretages på: joka@energisafari.dk.
Det er først til mølle princippet, da der max 30 pladser.

Der er no-show gebyr på kr. 500, så husk at melde fra hvis du bliver forhindret i at deltage.

Inspiration og rådgivning til virksomheder. Start-ups pitcher deres ideér overfor mentorpanelet.

Ideér pitches i dette tidsrum:
29. marts kl. 10:00-10:45 og kl. 13:45-14:30

Ekspertpanelet består af:
Lone Feifer, Programme Director, Velux
Søren Faebo Larsen, Udviklingschef, Altan.dk
Niko Grünfeld, Medstifter af Alternativet og politisk udviklingskonsulent
Ninette Alto, Afdelingschef for Bæredygtighed, MT Højgaard
Signe Kromann-Rasmussen, Fuldmægtig, Miljøstyrelsen
Ulrik Branner, CCO, GenieBelt
Lennie Clausen, Programchef, Realdania
Torben Klitgaard, Hub Director, BLOXHUB
Med flere….

Professionel speeddating for virksomheder, iværksætter, investorer mv. inden for den bæredygtige byggearena.

Opret profil på: www.b2match.eu/greenconnectionsaarhus2017

9.15
Morten Schmidt: Bæredygtige urbane fællesskaber

Hvordan kan arkitekter arbejde med bæredygtige boligformer, som skaber fællesskaber og levedygtige urbane kvarterer? Morten Schmidt kommer ind på, hvordan vi kan tilpasse vores byer til de mennesker, som skal leve i dem; er vores eksisterende planlægningsværktøj gode nok, og hvordan ser masterplanning ud i fremtiden.

Morten Schmidt, Stiftende Partner, Schmidt Hammer Lassen Architects

Are you ready to build what’s next? This session is for sustainable design leaders who want to take their practice to the next level and make critical connections between emerging trends project value. Lewis Perkins will introduce BUILT POSITIVE, an initiative that challenges our industry to build better and increase value. Using examples of circular design and circular value chains, he will demonstrate how materials in buildings sustain their value so that buildings function as banks of valuable materials. This shift allows the building sector to produce less waste, use less virgin resources, slow the usage of resources to a rate that meets the capacity of the planet, and improve human health while creating true value for owners and occupants. You will be introduced to the key concepts of BUILT POSITIVE, spark ideas for how you can apply the concepts to your work, and challenge you to think about the value from the molecule to the metropolis.

Lewis Perkins, President, Cradle to cradle Products Innovation Institute

Sunde Boliger er et eksperimenterende nybyggeri i 1:1. Tre ensartede gårdhavehuse skal ved hjælp af nytænkning og varierende indretning, byggemetoder, materialevalg og teknologiske løsninger give svar på, hvordan vi skaber et bedre indeklima - uden at give køb på energibesparelser og økonomi. De tre huse i Holstebro står nu på nippet til opstart af målinger og indflytning af testfamilier, og Jørgen Søndermark bringer alt det sidste nye, frisk fra byggepladsen, om både boligerne og det, vi forventer at lære fra dem.

Jørgen Søndermark, Projektleder, Realdania By & Byg

Materialer som kalkmørtel, ler, tang og strå var udbredte den førindustrielle bygningskultur, og de begynder nu at blive ”genopdaget” – bl.a. fordi den bæredygtige agenda gør, at byggebranchen begynder at se på andre alternativer end dem som har været brugt de sidste 20-50 år.
InnoBYG og Via University College inviterer til oplæg om emnet ved Ph.D. Birgitte Tanderup Eybye, der for nylig har forsvaret sin Ph.D. afhandling med titlen 'Bæredygtighed i Danmarks førindustrielle bygningskultur og dens aktuelle relevans' ved Arkitektskolen Aarhus.

Birgitte Tanderup Eybye, Arkitekt MAA, Ph.D

Preserving the earth, is a common responsibility belonging to all of us. And this is what we are trying to do, at RPBW in designing buildings.
Architecture for us, is an expression of lightness and transparency, it is a balance between art and science, between nature and technology. The presentation is a journey through a selection of RPBW’s projects, where architecture, sustainability and technology combine to create harmony with the environment.

Antoine Chaaya, Partner, Renzo Piano

Aarhus and Copenhagen have attracted global interest and recognition in urban liveability that other cities look to for inspiration. Rambøll has contributed to all aspects of sustainable development over many years. Neel Strøbæk works with both planning and urban design including how to create smarter sustainable solutions through interdisciplinary design. Neel will present cases on how Rambøll contributes to the green transition by creating liveable buildings.

Neel Strøbæk, Group Director, Planning & Urban Design, Rambøll

9.15
Ivana Kildsgaard: Sustainable Interiors, good for the occupants and the environment (EN)

The quality of indoor environment has a direct impact on occupant’s performance, health and well-being. In Sweden, a newly started association, called 100-gruppen, focuses on developing criteria, working methods and business models for sustainable, circular interiors. The goal is to move the sector towards 100% circular interiors, by utilising as much as possible existing products and combining them with new products that were designed for circular economy. The prerequisite is that the products are made from healthy, good quality, low carbon and resource efficient materials.

Ivana Kildsgaard, Sustainability Manager, LINK Arkitektur

Gottlieb Paludan Architects indtænker lys i projekterne fra første færd, så arkitekturens vigtigste byggemateriale underbygger den arkitektoniske ide, fremmer funktion og æstetik og gavner menneskers udfoldelse og velbefindende. Hør om lysets betydning og muligheder med eksempler fra tegnestuens nyeste projekter.

Jesper Ravn, Arkitekt og lysdesigner Associate IALD, Gottlieb Paludan Architects

In the age of the Anthropocene no territory is left untouched by human influence. Notions of wilderness and environmental conservation have to be reassessed against the new milieu of planetary urbanization.
Embracing the tradition of practice-driven research ecoLogicStudio’s activity will be described in the talk as an ongoing inquiry into the origin of eco-systemic architecture, for which human inhabitation is understood as a co-evolutionary to natural eco-systems.
Particular focus will be placed on the description of a series of prototypes for Urban Algae Farming, developed at the intersection of public realm design, infrastructure and bio-technology.

Marco Poletto, Co-founder & Director, ecoLogicStudio

Mød tre toneangivende stadsarkitekter og hør deres deres bud på de udfordringer man møder i arbejdet med bæredygtig byudvikling, om bæredygtighedsbegrebets udstrækning og hvor de ser tendenserne.

Lisbet Wolters, Stadsarkitekt, Vejle Kommune
Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt, Aalborg Kommune
Stephen Willacy, Stadsarkitekt, Aarhus Kommune

Lars Juel Thiis har været involveret i bæredygtighedsaspekter siden begyndelsen 90'erne. Han giver sit syn på udviklingen, som hvis man inddrager historiske perspektiver, nærmest er gået baglæns, og i bedste fald går alt for langsomt. Hvad er det der mangler og hvordan får vi speedet processen op?

Lars Juel Thiis, Indehaver, CUBO Arkitekter

I et multifunktionelt perspektiv kan facaden mere end bare at være en passiv holder for nye vinduer og altaner. Facaden er en byggeplads fuld af muligheder og kan være en platform for nye byggetekniske løsninger som regnvandsopsamling og begrønning, nye materialer og sunde boliger. Facaden og taget er den 'weather boundary' som rent byggeteknisk rummer de fleste muligheder for innovation og eksportudvikling. At arbejde med den eksisterende bygningsmasses facader ligger lige for, og det kan skabe værdi for alle parter - byer, ejere og beboere - at facaderenovere eksisterende, klassiske byhuse og karréejendomme."

Signe Kongebro, Partner & Head of Sustainability, Henning Larsen Architects

08.30
Bæredygtigt boligbyggeri i Aarhus

Studieturen, som foregår med bus, sætter fokus på udvalgte boligbyggerier, som har taget bæredygtighedens tre parametre seriøst, bl.a. via miljømæssig optimering ved præfabrikation, fokus på tæthed, isolering og C2C tænkning vedr. materialevalg. Undervejs på turen vil de to guider – en arkitekt og en ingeniør – introducere bygningerne og give et overblik over de bæredygtige indsatser i de enkelte byggerier.

Tilmeld dig busturen her:
www.innobyg.dk/aktiviteter/events/studietur-til-baeredygtige-boliger-i-aarhus/

Det er først til mølle princippet, da der er begrænsede pladser.
Der er no-show gebyr på kr. 500, så husk at melde fra hvis du bliver forhindret i at deltage.

Frederiksbjerg Skole er et fantastisk eksempel på, hvordan gamle mursten er blevet genanvendt til nyt liv. Henning Larsens Architects & GPP Arkitekter er firmaerne, der tegnede Frederiksbjerg Skole og skolen blev i 2016 kåret til Årets skolebyggeri i Danmark. Vi starter turen med et besøg ved standen for Gamle Mursten Aps, hvor Direktør og Indehaver Claus Juul Nielsen, vil fortælle om projektet og de udfordringer det gav. Claus vil også give indspark til, hvorfor genanvendelse af brugte byggematerialer er så vigtigt.
Fagturen er gratis og arrangeret af Energisafari.dk. Opsamling finder sted ved Energisafari.dk's område.

Tilmelding er nødvendig - kan foretages på joka@energisafari.dk.
Det er først til mølle princippet, da der max 30 pladser.

Der er no-show gebyr på kr. 500, så husk at melde fra hvis du bliver forhindret i at deltage.

Inspiration og rådgivning til virksomheder. Start-ups pitcher deres ideér overfor mentorpanelet.

Ideér pitches i dette tidsrum:
30. marts kl. 09:45-10:30 og kl. 12:45-13:30

Ekspertpanelet består af:
Lone Feifer, Programme Director, Velux
Søren Faebo Larsen, Udviklingschef, Altan.dk
Niko Grünfeld, Medstifter af Alternativet og politisk udviklingskonsulent
Ninette Alto, Afdelingschef for Bæredygtighed, MT Højgaard
Signe Kromann-Rasmussen, Fuldmægtig, Miljøstyrelsen
Ulrik Branner, CCO, GenieBelt
Lennie Clausen, Programchef, Realdania
Torben Klitgaard, Hub Director, BLOXHUB
Med flere….

Professionel speeddating for virksomheder, iværksætter, investorer mv. inden for den bæredygtige byggearena.

Opret profil på: www.b2match.eu/greenconnectionsaarhus2017

Keynotes 2017

Lewis Perkins (US)

President, Cradle to Cradle Innovation Institute

  Ivana Kildsgaard (SE)

  Sustainability Manager, LINK Arkitektur

   Césare Peeren (NL)

   Co-Founder & Head of Design, SUPERUSE STUDIOS

    Antoine Chaaya (FR)

    Partner, Renzo Piano Building Workshop

     Signe Kongebro (DK)

     Partner & Head of Sustainability, Henning Larsen Architects

      Anders Lendager (DK)

      Stifter & Partner, Lendager Group

       Lars Juel Thiis (DK)

       Arkitekt & Indehaver, CUBO Arkitekter

        Morten Schmidt (DK)

        Stiftende Partner, schmidt/hammer/lassen

         Rune Kilden (DK)

         Byudvikler

          Jacob Bundsgaard (DK)

          Borgmester, Aarhus kommune

           Marco Poletto (UK)

           Co-Founder & Architect, EcoLogicStudio

            Neel Strøbæk (DK)

            Group Director, Planning & Urban Design, Rambøll

             VIP partnere

             AAK-02-venstre-70-lille
             AA_logo_u
             Bygherreforeningen-cmyk
             go-green-rgb-grey_større-omkreds
             nyt-logo-original_stor_høj-opløsning_trans
             DB_cmyk_c-tryk-Konverteret
             Rambøll classic cyan
             ida_byg_sort_rgb_9mm-blackwhite
             dan_rgb_flag_center
             logo_dav
             dk-gbc-logo_jpg

             Testimonials

             ”Bæredygtigt arkitektur er en disciplin der konstant kræver, at man er opdateret på de nyeste trends og de mest innovative løsninger. Det får man, når man besøger Building Green. Med utallige udstillere, spændende debatter og et læringsindbydende miljø, får man på Building Green et event uden sammenligning i Danmark”.
             Jesper PaghDirektør, Arkitektforeningen
             ”I Bygherreforeningen ser vi Building Green som en katalysator for diskussionen om mere bæredygtigt byggeri i Danmark. Det gælder både i præsentationen af de konkrete produkter og løsninger, og gennem debatter og seminarer, hvor den nyeste viden bringes frem i lyset”.
             Henrik L. BangDirektør, Bygherreforeningen
             ”InnoBYG er sat i verden for at sætte fokus på den bæredygtige dagsorden i byggebranchen. Det gør vi ved at facilitere videndeling og matchmaking – og begge ting har vi mulighed for på Building Green. Building Green er et rigtig godt sted for os at lave gode arrangementer for vores målgruppe”.
             Kasper Lynge JensenNetværksleder, InnoBYG

             Øvrige partnere og sponsorer

             CSR_logo-MK-blackwhite
             byg_logodactagline_rgb2-blackwhite
             mediaplanet-logo
             byggematerialer-logo-rgb-blackwhite
             energi-safari-blackwhite
             DL_Logo2015_Green
             Print
             ofbbb-sh
             mdagensbyggeri-sh
             KLS-PurePrint-EPS-logo-blackwhite
             perfekta-blackwhite
             DAC
             WEB-DL_Logo2015_Green-blackwhite
             sort-scd-logo-gra-25
             licitationen-logo-blackwhite
             Logo EENetwork-EN
             thors_logo_trans
             energy_supply-blackwhite
             GTC logo ELL neg
             building_supply-blackwhite
             Logo stort _ positiv _ sort
             Danvak-blackwhite
             DoV-logo-aflang
             DFM-blackwhite
             estate-media-blackwhite
             midt_logo_01_cmyk_ai-konverteret-kopier-blackwhite
             mm_a_konstruktorforeningen-blackwhite
             dakofo_logo-rgb-blackwhite
             hvac-blackwhite
             vugge

             Kontakt og praktisk information

             Project Manager:
             Sarah Elhauge
             se@buildinggreen.eu
             +45 4195 1407

             Managing Director:
             Henrik Ulander
             hu@buildinggreen.eu
             +45 2040 3083

             Sales Manager:
             Michael Vitus Bering
             salg@buildinggreen.eu
             +45 41951404

             Graphics & Exhibition Manager:
             Anne Iversen
             salg@buildinggreen.eu
             +45 60249374

             Building Green, Aarhus afholdes på Centralværkstedet + Smedien:
             Værkmestergade 7-9, 8000 Aarhus C

             Dato: 29. – 30. marts 2017
             Åbningstider: kl. 9-17 begge dage
             Gratis indgang: Registrering